Hur mycket påverkar ditt undermedvetna dina tankar, val och handlingar? Få av oss har förstått hur mycket vår undermedvetna påverkar oss och formar våra liv. Ännu färre av oss har lärt sig tekniker för att ta kontroll över våra tankar och påverka vårt undermedvetna till att hjälpa oss i stället för att stjälpa oss. Styrkan finns inom dig. Du behöver bara hitta nyckeln för att frigöra din fulla potential.

conciousness ws

Lisa De Malpas Finlay guidar oss med målsättningen att lära oss öppna våra sinnen frigöra oss från begränsande mönster.

Kursen omfattar 8 tillfällen på 90 min. Kolla in eventkalendern!

 

Categories: Nyheter